Õiguskaitsevahendid kriminaalmenetluses

Ava otsing
  1. Eessõna
  2. I teema: EDASIKAEBEÕIGUS PÕHIÕIGUSENA KRIMINAALMENETLUSES
   1. § 1. Edasikaebeõiguse kui põhiõiguse problemaatika
   2. § 2. Kohtukaebeõiguse, eriti edasikaebeõiguse kaitseala ulatuse muudatused RK (eeskätt kriminaalkolleegiumi) praktikas
  3. II teema: SÜÜDISTUSKOHUSTUSMENETLUS (SKM) JA LÕPETAMISKOHUSTUSMENETLUS (LKM)
   1. § 1. SKM esemeline kaitseala ja kriminaalmenetluse lõpetamise vaidlustamise muud võimalused
   2. § 2. SKM isikuline kaitseala
   3. § 3. SKM kulgemine ajas ja ruumis
   4. § 4. LKM ehk tulgem proportsionaalsuse huvides vastu ka kahtlustatavale
  4. III teema: KAEBAMINE UURIMISASUTUSE JA PROKURATUURI MÄÄRUSTE JA TOIMINGUTE PEALE (UURIMISKAEBEMENETLUS – UKM)
   1. § 1. UKM esemeline kaitseala
   2. § 2. UKM isikuline kaitseala ja UKM kulgemine ajas ning ruumis
  5. IV teema: APELLATSIOONIMENETLUS
   1. § 1. Apellatsiooniõigus
   2. § 2. Apellatsioonitähtaeg
   3. § 3. Apellatsioonile esitatavad nõuded ja apellatsiooni muutmine
   4. § 4. Eelmenetlus ringkonnakohtus (KrMS §-d 322 ja 325–330)
   5. § 5. Kriminaalasja kohtulik arutamine ringkonnakohtus
   6. § 6. Ringkonnakohtu lahendid apellatsioonimenetluses
   7. § 7. Kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine (KrMS § 339) kriminaalasja MK-le uueks arutamiseks saatmise alusena. MK kohtukoosseis kriminaalasja uuel arutamisel (KrMS § 341 lg-d 1–4)
   8. § 8. Süüdistatava olukorra raskendamise keeld (reformatio in peius-keeld) kriminaalasja uuel arutamisel maakohtus (§ 341 lg-d 5 ja 6)
  6. V teema: KASSATSIOONIMENETLUS
   1. § 1. Kassatsioonimenetluse olemuslikud tunnused
   2. § 2. Kassatsiooniõigus, kassatsiooni esitamise õigus ja kassatsioonitähtaeg
   3. § 3. Nõuded kassatsioonile, 245 kassatsiooni muutmine ja kassatsiooni nõuete vastu eksimise tagajärjed
   4. § 4. Eelmenetlus Riigikohtus
   5. § 5. Kriminaalasja läbivaatamine kassatsiooni korras
   6. § 6. Riigikohtu lahendid kassatsioonimenetluses
  7. VI teema: TEISTMISMENETLUS
   1. § 1. Teistmismenetluse olemus ja vajalikkus
   2. § 2. Teistmise alused
   3. § 3. Teistmisavalduse esitamine, selle menetlusse võtmise otsustamine ja teistmismenetlus Riigikohtus
  8. VII teema: MÄÄRUSKAEBEMENETLUS
   1. § 1. Kriminaalmenetlusliku määruskaebemenetluse üldised olemuslikud jooned
   2. § 2. Määruskaebeõigus ja määruskaebuse esitamise õigus
   3. § 3. KrMS § 385 määruskaebeõiguse välistajana
   4. § 4. Määruskaebemenetluse kulgemine ajas ja ruumis
  9. LÜHENDID